Späť na zoznam »

Helen Kadzo Omari

Môžete prispieť sumou 25 EUR mesačne.

Meno:Helen Kadzo Omari
Dátum narodenia:10. marec 2009
Krajina:Keňa
Počet súrodencov:štyria, jeden brat, tri sestry
Matka:Shallety Kahunda Kitsao
Rok narodenia:1984
Zamestnanie:príležitostné práce
Poznámka:slobodná matka
Otec:-
Dátum narodenia:-
Zamestnanie:-
Poznámka:-

VZDELANIE:

Škola:Milimani Tunda School - trieda škôlka

MINULOSŤ:

Matka Helen odišla od jej manžela pretože sa choval nezodpovedne k rodine. Neskôr sa oženil s ďalšou ženou. Matka Helen zostala sama s jej piatimi deťmi a momentálne nemá žiadnu podporu od bývaleho manžela ani od svojej rodiny.

Rodinná anamnéza:

Informácie o dieťati a jeho rodine:

Matka  Helen odišla od jej manžela pretože sa choval nezodpovedne k rodine. Neskôr sa oženil s ďalšou ženou. Matka Helen zostala sama s jej piatimi deťmi a momentálne nemá žiadnu podporu od bývaleho manžela ani od svojej rodiny. Veľmi ťažko pracuje a je stále pripravená robiť každú príležitostnú prácu, ktorá prinesie financie na  jedlo pre rodinu. Robieva aj ťažké príležitostné práce ako napr. pomocného murára na stavbách. Nepodarí sa jej to však každý deň, lebo aj o takéto práce je veľký záujem a uprednostnení sú muži, pretože sú silnejší ako ženy. Zdravotný stav matky nie je momentálne veľmi dobrý, práve kvôli ťažkej práci, ktorú vykonáva. Kvôli nízkym príjmom si matka Helen  nemôže dovoliť  súčasne platiť jedlo aj školské poplatky pre deti. Má veľké obavy z toho, že ak jej deti odídu zo školy môžu byť skoro tehotné a zničia si tak budúcnosť. Hoci má problém zabezpečiť jedlo pre rodinu, stale myslí na to ako zabezpečiť vzdelanie jej detí pretože verí, že vzdelanie je kľúčom k ich spokojnejšiemu životu.

Helen je dvojička svojej sestry Happy. Helen s Happy sú stale spolu  a takmer všetko robia spoločne. Helen je chudé dievčatko, ktoré rado veľa rozpráva. V škole je aktívna  a v triede patrí medzi najlepších žiakov, podobne ako jej sestra Happy. Jej  učiteľ ju má rád. Helen rada kreslí a počíta. Rada hrá hry s priateľmi. Doma pomáha jej matke zametať ich malý domček a s dalšími ľahkými prácami. Helen a jej súrodenci  musia robiť všetky domáce práce, pretože ich matka je kvôli práci stále preč z domu.

Zdravotný stav dieťaťa: dobrý

Moje dojmy zo stretnutia s dieťaťom:

Helen je veľmi milé dievčatko s dobrým správaním. Žije vo veľmi skromných pomeroch. V hlinenom domčeku na jednej posteli (foto) spia viacerí súrodenci. S matkou Helen sa mi žiaľ nepodarilo stretnúť, keďže väčšinu dňa trávi v práci. Ak má mať Helen šancu na lepší život je nevyhnutné dať jej vzdelanie.  Uvedomuje si to aj jej ťažko pracujúca matka, ktorá však nikdy nebude mať prostriedky na to, aby Helen a jej súrodencom súčasne kúpila jedlo, školskú uniformu, zaplatila školské poplatky, zošity, učebnice atď.  

Október 2016 - Nové správy o dievčatku:

Helen je v adopcii len prvý rok. Zmenili sme jej školu. Prestúpila zo štátnej do privátnej, ktorá ma neporovnateľne vyššie nároky ale aj kvalitu vyučovania a vybavenie. Helen školu nevymeškáva a patrí medzi dobrých žiakov. Adopcia pomohla mame ušetriť nejaké peniaze, ktoré použila na stavbu malého domu (1 izba, steny z dreva a hliny, strecha z palmových listov). Spávajú síce na zemi lebo na posteľ už peniaze nezvýšili, no aj tak sú šťastné, že majú kde bývať a Helen sa má kde učiť.

Apríl 2017 - Nové správy o dievčatku:

Helen Kadzo Omar momentálne navštevuje posledný, tretí ročník škôlky a po jej ukončení nastúpi do prvej triedy základnej školy. Vo svojich prvých skúškach v tomto trimestri získala 780 z 800 bodov a v triede sa umiestnila na 6. mieste spomedzi 17 žiakov. Jej obľúbenými predmetmy sú veda, swahilština, kreslenie a maľovanie. Jej výsledky sú veľmi dobré a vždy patrí medzi desať najlepších žiakov v triede. Helen žije so svojou mamou, ktorá sa venuje príležitostným prácam. Zo skromných úspor sa mame podarilo postaviť jednoduchý, tradičný domček. Vďaka tomu, že už nemusí platiť školné poplatky majú svoju vlastnú strechu nad hlavou. Helen má 8 rokov, ukončila 3.ročník prípravky základnej školy, od januára 2018 bude pokračovať v 1.triede základnej školy. Situácia v rodine sa veľmi nemení. O rodinu sa stará len mama. Berie akúkoľvek príležitostnú prácu aby uživila rodinu. Napriek tomu, že Helen je ešte malá, mame veľmi pomáha s domácimi prácami. Mama je povďačná za podporu sponzora. Bez nej by Helen nenavštevovala školu pravidelne.

2018

Školský rok v Keni je identický s kalendárnym rokom. Trvá od januára do decembra. Je rozdelený na 3 trimestre (1st term, 2nd term, 3rd term). Po každom trimestri majú deti 1 mesiac prázdnin. V školách je bodový systém hodnotenia. Uvádza sa počet bodov, ktoré dieťa dosiahlo a maximálny počet bodov, ktoré mohlo dosiahnuť. Uvádza sa aj pozícia dieťaťa z celkového počtu žiakov (18/20 znamená, že dieťa je v triede na 18 mieste z 20 žiakov). Deti sú hodnotené po každom trimestri na základe testov z jednotlivých predmetov. Školský systém sa skladá z predškolskej výchovy – škôlka (KG,PP), súkromných a štátnych základných škôl (1st-8thclass), stredných škôl (4 ročníky) a vysokých škôl a univerzít.

1.ročník

1st term 2nd term 3rd term
6xA,1xB 7xA 6xA,1xB
 -   -   - 

Helen je v 1 triede. Urobila svoje prvé skúšky v tomto školskom roku. Podarilo sa jej získať A. Už má 9 rokov a začala pomáhať doma s praním, umývaním riadu. Jej matka postavila dom po dlhom čase šetrenia peňazí. Dom má 2 izby. Matka je vďačná za podporu.

Helen je zdravé dievča a veľmi rýchlo rastie. V škole je veľmi šikovná, ukončila prvý ročník a podarilo sa jej získať známku A zo všetkých predmetov okrem jedného. Momentálne má Helen školské prázdniny, ktoré trávi doma so svojou mamou. Matka ju naučila domáce práce a tak jej Helen aj so sestrou doma veľmi pomáha takmer so všetkým. Matka stále vykonáva príležitostné práce, aby rodina mala aspoň nejaké jedlo. Stretáva sa často s výzvami a veľmi ťažko hľadá každý deň prácu. Niekedy sa jej to podarí, inokedy nie. Nemá však na výber, lebo rodina nemá dostatok jedla.

Helen 3 roky podporovala sponzorka, za čo jej rodina bola veľmi vďačná. Tento rok žiaľ Helen sponzorku stratila. Bez pomoci bude mať rodina veľké problémy získať peniaze na zaplatenie školských poplatkov. 

AUGUST 2019

Hellen teraz je v 2 triede na základnej škole. V škole sa jej darí. Zdravotne je v poriadku.  Mama pracovala v Mombase ale keď Helleninej sestre zistili epilepsiu vrátila sa a stará sa o rodinu. Teraz je odkázaná len na príležitostnú prácu. Nemá dostatok peňazí na jedlo aj na školu, preto je vďačná za akúkoľvek pomoc sponzorom.

RESULTS

7A

 

 

Deti majú zvyčajne každý trimester 5-10 skúšok. Každá skúška je hodnotená A, B, C.

NOVEMBER 2019

Helen si vedie veľmi dobre.  Počas nasledujúcich dvoch mesiacov si bude užívať prázdniny a do školy sa vráti až začiatkom budúceho roka. Jej sestra, dvojička, trpí epilepsiou. Je pod lekárskym dohľadom a vedie si veľmi dobre. Helen sa nikdy nehraje príliš ďaleko od svojej sestry pretože sa bojí o zdravie svojej sestry. Bojí sa, že by mohla dostať ďalší záchvat, preto ostáva pri svojej sestre čo najbližšie, je pre ňu ako strážny anjel.

Results

 

8A 2B

Deti majú zvyčajne každý trimester 5-10 skúšok. Každá skúška je hodnotená A, B, C.

Helen stratila sponzora a teraz hrozí, že ju zo školy vylúčia kvôli nezaplatenému školnému.