Nemocnica Tikit v Keni na nohách

mam-1504.jpg

Hlavný cieľ projektu je Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov v oblasti Masol s dôrazom na matky a deti.  Chceme 

•          znížiť dramatické čísla úmrtnosti matiek a novorodencov v regióne (z aktuálnych 20 % na 5%)

•          zvýšiť počet liečených pacientov 6 600

•          systematicky pracovať s komunitou a ľudovými excízormi (osoby vykonávajúce obriezky) na pochopení rizík a dôsledkov ženských obriezok a ponúknuť im alternatívu (450 vyškolených členov komunity)

PROBLÉM 1:  Nedostatočná kvalita zdravotnej starostlivosti

Riešenie:

 • rekonštrukcia existujúcich priestorov a zriadenie chýbajúcich oddelení strediska, nákup prístrojov a zariadenia
 • zamestnanie laboranta a anestéziologickej sestry
 • zásobovanie zdrav. materiálmi  a liekmi
 • liečebno-preventívna činnosť
 • outreach program _diagnostika a liečba pacientov vo vzdialených oblastiach
 • program bezpečný pôrod_ distribúcia pôrodných setov
 • poskytovanie novorodeneckých balíčkov(výbava pre novorodenca) pre ženy rodiace v Dr. David Roden Tikit Mission Health Center
 • eko program_spaľovňa, záchyt dažďovej vody, solárny systém, zabránenie erózii pôdy v areáli strediska výsadba 100 stromov

mam-4912.jpgmam-2340.jpgmam-7284.jpg

Výsledok 1: poskytnutie skvalitnenej ekologicky udržateľnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých ľudí vrátane mužov a zdravotne znevýhodnených s dôrazom na ženy a deti ( 6 600 pacientov).

 

PROBLÉM 2:  Nízka úroveň zariadenia v hierarchií kenského zdravotného systému. Slabá vybavenosť a edukácia personálu. Personálu v oblasti je málo a má len základné povinné vzdelanie.

Riešenie: 

 • školenia zdravotného aj nezdravotného personálu
 • reprofilizácia dispensary zariadenia na zdravotné stredisko

Výsledok 2: Vybudovanie inštitucionálnych a personálnych kapacít zdravotného strediska

PROBLÉM  3:  Porušovanie ľudských práv, mrzačenie ženských pohlavných orgánov a nedostupnosť zdravotnej starostlivosti pre ženy. Až 97 percent žien podstúpi nútené vykonanie obriezky, ktoré má okrem iného následok úmrtia každej štvrtej ženy  pri pôrode.

Riešenie:

 • Komunitný akčný plán na zastavenie ženských obriezok
 • Posilnenie postavenia žien formou edukácie 400 členov komunity
 • Program na zastavenie obriezok pre tradičných excízorov a ľudové pôrodné asistentky (50 ľudí)
 • Program stop domácim pôrodom prvorodičiek

Výsledok 3: Ochrana ľudských práv žien, program na elimináciu ženských obriezok 

ktorú sa priamo viaže veľká časť aktivít projektu. (vytvoriť program bezpečný pôrod – vyškoliť lokálne pôrodné asistentky a poskytnúť im sterilný pôrodný set; vytvoriť komunitný akčný plán pre zastavenie ženských obriezok, edukovať 400 členov komunity o rizikách a alternatívach ženských obriezok, vyškoliť 50 excízorov a zdravotníkov vykonávajúcich obriezky a nájsť pre nich alternatívne zdroje príjmu; zastaviť domáce pôrody najmä prvorodičiek)

Ochrana životného prostredia a prevencia zmeny klímy. Náš projekt je zameraný ekologicky a nepredstavuje žiadne riziko pre zmenu klímy ani akékoľvek poškodenie životného prostredia. Funguje len z prírodných zdrojov. Rozšírením projektu a poskytovaním zdravotnej starostlivosti väčšiemu počtu ľudí sa nárok na prírodné zdroje zvýšia, preto budú potrebné nasledovné aktivity eko program spaľovňa, záchyt dažďovej vody, solárny systém, zabránenie erózii pôdy v areáli nemocnice výsadba 100 stromov.

Tento projekt SAMRS/2021/KE/1/2 v trvaní od septembra 2021 do augusta 2023 realizujeme s podporou SlovakAid.

slovakaid-gis-male.jpegProjekt môžete podporiť aj Vy a to veľmi jednoducho. Oscanovaním tohto QR kódu do svojej bankovej aplikácie uskutočníte jednorazovú platbu v ľubovoľnej výške. Ďakujeme.

 

tikit qr kod