Podpora detí, Adopcia na blízko

Občianske združenie Dvojfarebný svet už od roku 2009 organizuje možnosť podpory konkrétneho dieťaťa donorom zo Slovenska. Projekt voláme Adopcia na blízko, keďže k dieťaťu sa môžete dostať úplne blízko. Môžete ho v krajine navštíviť, vymienať si s ním počtu, či darčeky.

Cez projekt Adopcia na blízko môžete podporiť deti v týchto krajinách:

Kambodža

1. Projekt House of Family (HIV pozitívne siroty)

2. Projekt podpory chudobných detí zo slumov

Keňa

Adopcia na blízko pre Malindi (chudobné deti zo slumov)

Lesotho

Adopcia na blízko pre Lesotho (deti z Detského domova St. Cecília Orphanage)

A teraz bližšie k účelu použitia peňazí:

Kambodža, projekt House of Family: Finančné zdroje od vás používame na zaplatenie školy, rozbeh podnikania, či bývanie pre tie deti, ktoré už projekt opúšťajú. Nemajú prakticky nič a peniaze od vás im majú zabezpečiť štart do budúcnosti. Vďaka tomuto programu dnes na vysokú školu v Kambodži chodí už 26 našich odchovancov. Používame na to našetrené financie od vás, sponzorov. Toto by inak nebolo možné.

Kambodža, Projekt podpory chudobných detí zo slumov: Je zameraný na podporu vzdelávania detí žijúcich v Slumoch - na smetiskách, bez prístupu k zakladným životným potrebám. Z vašich peňazí platíme každý mesiac talentovaným deťom školu, čo v sebe zahŕňa: ( poplatky, hodiny angličtiny, teplý obed v škole) a tým im otvára bránu do spoločnosti, kde vzdelanie zohráva najdôležitejšiu úlohu. Vďaka pravidelným príspevkom môže dieťa ďalej pokračovať vo vyššom štúdiu, ktoré je troj až štvornásobne drahšie, ako základné štúdium. Zo slumu sme už na vysokú školu dostali dve deti. Jedna z nich študuje dve vysoké školy naraz!

Keňa, Adopcia na blízko pre Malindi. Ak sa rozhodnete podporiť dieťa v projekte Adopcia na blízko pre Malindi, zmeníte mu život tým, že ho pošlete do súkromnej školy, do ktorej bude chodiť pravidelne. Je to preň neporovnateľne lepšia situácia, ako stav, kedy chodili do síce lacnej štátnej školy, ale nepravidelne a tiredu sa delili so 40-60 spolužiakmi denne. Občianske združenie Dvojfarebný svet zriadilo projekt finančnej podpory detí, ktoré sú klientmi projektu Ushirikiano centrum. Sú to väčšinou siroty, alebo polosiroty, ktoré žijú v tých najbiednejších podmienkach. Tento projekt je lokalizovaný v Keni, v meste Malindi. Ide o projekt podpory chudobným rodinám. Je realizovaný a financovaný Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety s podporou občianskeho združenia Dvojfarebný svet. Sponzor finančne podporuje štúdium dieťaťa z projektu v Keni s názvom Ushirikiano centrum neďaleko mesta Malindi, ktoré vďaka jeho podpore môže navštevovať vybranú školu alebo škôlku.

Lesotho: Adopcia na blízko pre Lesotho: Vaše zdroje slúžia deťom v slovenskom detkom domove na zaplatenie školy, školských pomôcok, doučovania a kurzov. Detský domov založila Vysoká škola svätej Alžbety v roku 2009 a dodnes ho financujePeniaze z adopcie slúžia deťom na zaplatenie školy, uniformy, pomôcky, družinu, krúžky a podpobne. V Lesotho už máme aj dvoch prvých vysokoškolákov.

Dieťa, ktoré chcete podporiť si môžete vybrať z tohto zoznamu http://www.dvojfarebnysvet.sk/deti

Kontakty: 

Koorinátor projektu House of Family: Viera Pažická pazicka.viera@gmail.com

Koordinátor projektu Keňa, Adopcia na blízko pre Malindi na Slovensku: Martina Bencová Utešená martina.utesena@gmail.com

Koordinátor adopcie na blízko pre Lesotho: Martina Bencová Utešená