Dve percentá z daní

Nedávajte svoje dve percentá z dane občianskemu združeniu, dajte ich deťom. My sa postaráme, aby sa k nim dostali.

Dvojfarebný svet sa stal registrovaným príjmateľom dvoch percent z dane aj v roku 2015.

06-house-of-family-photo-maria-candrakova.jpg

Sme zanietenci, ktorí sa snažia pomôcť deťom žijúcim v náročných životných podmienkach. Pôsobíme v Kambodži, Keni, Leostho aj na Slovensku. Chceme najmä pre deti vytvoriť také zdravotné a sociálne podmienky, aby mohli šťastne žiť bez ohľadu na situáciu vo svojej krajine a rodine.
Hlavnými piliermi našej pomoci sú zdravie, rodina a vzdelanie.

Zdroje z minulého roku sme v plnej výške použili na prevádzku House of Family, domu pre HIV pozitívne siroty v Kambodži, na vybudovanie multisenzorickej terapeutickej miestonosti Snoezelen pre nepočujúce deti v Kremnici a na výstavbu vzdelávacieho centra pre týrané ženy v Keni.
Máme mnoho ďalších plánov. Aj tento rok máte možnosť rozhodnúť sa pre ich pomoc.


AKO NA TO:
Ak ste zamestnanci: Zamestnávateľ vám už zrejme poskytol potvrdenie o príjme a zaplatenej dani v roku 2014. Budete ho potrebovať.
Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

 

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Dvojfarebného sveta poukázať, ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.
Teraz si vytlačte nasledové tlačivo VYHLÁSENIE zo stránky: http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=9423
Vpíšte doň sumu z dvoch percent z dane, ktorú nám chcete poukázať. Môžete poukázať celé dve percentá z dane, alebo časť.
Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o príjme od zamestnávateľa, doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste SZČO, živnostník, alebo firma:

Stačí, ak do daňového priznania vpíšete nasledovné údaje:
Dvojfarebný svet
občianske združenie
Opletalova 84, Bratislava, 841 07
IČO: 308 683 01

Ďakujeme.